fc2ブログ

Key 鍵

Serpent = 0 + 1

蛇 = 0 + 1

Eve  = Wind = Π
Adam = Soil = ⊥

エヴァ = 風 = Π
アダム = 土 = ⊥

Yod = Od = Adam

イョォッド = オド = アダム

Bull = 凹
Head = 凸

牛 = 凹
頭 = 凸

Fire = 1 = 0 + 1
Light = 1 = 0 + 1

火 = 1 = 0 + 1
光 = 1 = 0 + 1

Child = Nature = 0 + 1 ≠ Perfect Boy ≠ Perfect Girl-s

子供 = 自然 = 0 + 1 ≠ 完全な男性 ≠ 完全な女性逹

Earth = 0
Sun = 1 = 0 + 1
Moon = 4

地球 = 0
太陽 = 1 = 0 + 1
月 = 4

1 Sun
2 Mercury
3 Venus
4 Moon
5 Mars
6 Jupiter
7 Saturn -- Far-est Nake-d Eye Planet

1 太陽
2 水星
3 金星
4 月
5 火星
6 木星
7 土星 -- 肉眼で見える最も遠い惑星

1 Micha-el = Only
2 Rapha-el = Heal = Whole
3 Ana-el = Give
4 Gabri-el = Strong = Keep ≠ Muscle
5 Sama-el = Spice = Sense
6 Zachari-el = Re-member = Multi
7 Orifi-el = Back = Past = Memory

1 ミカエル = 唯一
2 ラファエル = 全治 = 全部
3 アナエル = 与える
4 ガブリエル = 知力 = 堅固、保守 ≠ 筋力
5 サマエル = 薬膳、香辛料 = 五感
6 ザカリエル = 覚える = 複数同時
7 オリフィエル = 後ろ = 過去 = 記憶

Yao = 尭、堯
スポンサーサイトプロフィール

エリファス

Author:エリファス
Eliphas

最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
QRコード
QRコード